dr Maria Castelas – lecturer at the Institute of Specialized and Intercultural Communication (Faculty of Applied Linguistics)

 

EDUCATION

2013 MA in history (with honours) with pedagogical qualification
Moscow State University, historical faculty, field of study: politolog

2016 MA in applied linguistics
Institute of Specialized and Intercultural Communication, University of Warsaw, translation and teaching specialisation

2019 PhD in linguistics
Faculty of Applied Linguistics, University of Warsaw

 

Foreing traineeships and scholarships:

2012 - Wymiana studencka, Uniwersytet Warszawski

2013-2014 Roczne studia uzupełniające - staż naukowy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców

2015-2016 Wymiana studencka Erasmus, Uniwersytet Lille-3 (Francja), program „Europejskie studia drugiego stopnia w dziedzinie tłumaczeń" (EMT)