Our publications


Publications posted on our website can be downloaded and used for research purposes, within the limits of fair use as defined in the Law on Copyright and Related Rights.

Die auf unserer Seite zugänglichen Veröffentlichungen können im Rahmen der vom Urheberrecht (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych) erlaubten Nutzung für wissenschaftliche Zwecke heruntergeladen und genützt werden.

 

(2020)

Kudła, D. (2020), Ocena odbioru lokalizacji językowej gier komputerowych na podstawie danych okulograficznych [Assessment of the Perception of Computer Games Linguistic Localization Based on Eye-tracking Data], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski. [see pdf]

Płużyczka M. (2020), Tracking Mental Processes during Translation. Neurobiological Determinants of Selected Eye Tracking Parameters, „Translation, Cognition & Behavior" 3(2), John Benjamins: 209–232.

(2019)

Grucza, S. / Bonek, A. / Castelas, M./ Kudła, D./ Płużyczka, M./ Patera, M. (2019), Czytanie pretranslacyjne a jakość tłumaczenia a vista w świetle wyników badania okulograficznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski. [see pdf]

Płużyczka M. (2019), Eyetracking jako poszerzenie translatorycznej perspektywy badawczej, (in:) J. Lubocha-Kruglik, G. Małysa, G. Wilk (ed.), Przestrzenie przekładu 3, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Płużyczka, M. (2019), Warszawska Szkoła Translatoryki, (in:) P. Sulikowski, E. Lesner (ed.) Stilum vertas: podręcznik do nauki przekładu literackiego dla studentów neofilologii, Szczecin: Transland Publishing, 50–66.

Płużyczka M. (2019), Weryfikując modele mentalne tłumaczenia: atuty i pułapki okulografii, (in:) A. Małgorzewicz, M. Płużyczka (ed.), „Studia Translatorica" 11, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 41–63.

(2018)

Andrychowicz-Trojanowska, A. (2018a), Podręczniki glottodydaktyczne. Struktura – funkcja – potencjał w świetle badań okulograficznych. Warszawa: Studi@ Naukowe 41. [see pdf]

Andrychowicz-Trojanowska, A. (2018b), Eksperymentalna glottodydaktyka okulograficzna na przykładzie badań własnych,  „Neofilolog" 50/1, pp. 127–142. [see]

Andrychowicz-Trojanowska, A. (2018c), Basic terminology of eye-tracking research, „Applied Linguistics Papers" 25(2), pp. 123–132. [see pdf]

Andrychowicz-Trojanowska, A. (2018d), Experimental eyetracking glottodidactics, „Kwartalnik Neofilologiczny" 65(1), pp. 88–101. [see pdf]

Andrychowicz-Trojanowska, A. (2018e), English language fluency and the way Polish school students work with English textbook material on the example of two students, „Kwartalnik Neofilologiczny" 4/2018, pp. 544–564. [see pdf]

Andrychowicz-Trojanowska, A. (2018f), Parametry okoruchowe ucznia szybko czytającego, „Applied Linguistics Papers" 25 (3), pp. 89–105. [see pdf]

Andrychowicz-Trojanowska A./ S. Grucza (2018), Okulograficzna analiza stopnia dostosowania podręczników szkolnych do nauki języka angielskiego do potrzeb uczniów z dysleksją rozwojową. Cz. II: wprowadzenie do badań okulograficznych, „Applied Linguistics Papers" 25(4), 129–143. [see pdf]

Bogdanowicz K.M./ K. Wiejak/ A. Andrychowicz-Trojanowska/ S. Grucza (2018), Okulograficzna analiza stopnia dostosowania podręczników szkolnych do nauki języka angielskiego do potrzeb uczniów z dysleksją rozwojową. Cz. I: opis problemu badawczego, metodologia i wyniki badań psychologicznych, „Applied Linguistics Papers" 25(4), 117–128. [see pdf]

Płużyczka M., (2018), The First Hundred Years: a History of Eye Tracking as a Research Method, „Applied Linguistics Papers" 25 (4), pp. 101–116. [see pdf]

(2016)

Andrychowicz-Trojanowska, A. (2016a), Okulografia w glottodydaktyce na przykładzie badań własnych, (in:) „Komunikacja Specjalistyczna", 11, pp. 103–121. [see]

Andrychowicz-Trojanowska, A. (2016b), Perception of textbook material by dyslectic and non-dyslectic students: an eye-tracking experiment, „Linguistica Silesiana", vol. 37, pp. 409–427.

Andrychowicz-Trojanowska, A. (2016c), Uczniowskie sposoby i strategie pracy z podręcznikiem do nauki języka angielskiego w obrazowaniu okulograficznym, „Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik" 19 (4), pp. 1–22. [see pdf]

Andrychowicz-Trojanowska, A. (2016d), Uwaga wzrokowa ucznia szybko czytającego, „Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik" 20 (5), pp. 1–17. [see pdf]

Grucza, S. (2016), W sprawie translatoryki okulograficznej, „Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik" 20 (5), pp. 51–61. [see pdf]

Hansen-Schirra, S. / Grucza, S. (2016), Eyetracking and Applied Linguistics. (in:) S. Hansen-Schirra/ S. Grucza (eds.), Eyetracking and Applied Linguistics, Berlin: Language Science Press. pp. 1–4. [see pdf]

Płużyczka, M. (2016), Przestrzenne ruchy sakadowe a pamięć długotrwała, „Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik" 20 (5), pp. 101–118. [see pdf]

(2015)

Andrychowicz-Trojanowska, A. (2015a), Materiał glottodydaktyczny w podręczniku do nauki języka angielskiego dla szkół średnich a jego odbiorca, „Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik" 14, pp. 1–15. [see pdf]

Andrychowicz-Trojanowska, A. (2015b), Uwaga wzrokowa ucznia w pracy z podręcznikiem do nauki języka angielskiego, „Komunikacja Specjalistyczna", vol. 9-10, pp. 104–124. [see]

Grucza, S. (2015), Eye-Tracking-Translatorik – Ein Erfahrungsbericht. (in:) A. Małgorzewicz (ed.), Mehrsprachigkeit und Multikulturalität in Forschung und Lehre. Wrocław, Dresden: Neisse Verlag. pp. 47–61. [see]

Nowakowska, J. (2015), Zapożyczenia angielskie w rosyjskich tekstach ekonomicznych w obrazowaniu okulograficznym, (in:) XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych - Koła naukowe szkołą twórczego myślenia, Olsztyn, 27-28 kwietnia 2015 (publikacja pokonferencyjna), pp. 952–956. [see]

Płużyczka, M. (2015), Tłumaczenie a vista. Rozważania teoretyczne i badania eyetrackingowe, Warszawa. [see pdf]

 (2014)

Grucza, S./ Płużyczka, M./ Soluch P. (eds) (2014), Widziane inaczej. Z polskich badań eyetrackingowych, Warszawa: Studi@ Naukowe 20. [see pdf] 

Nowakowska, J./ Kudłaj, A./ Smolak, M./ Zając, M. (2014), Między kontem osobistym a Justyną Kowalczyk - forma reklamy banku a jej recepcja w obrazowaniu okulograficznym, (in:) M. Łukasik/ B. Mikołajewska (eds), Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro, Studi@ Naukowe 17, pp. 306–320. [see]

Kudłaj, A./ Nowakowska, J./ Smolak, M./ Zając, M./ Grucza, S. (2014), Architektura bankowych witryn internetowych a percepcja i retencja informacji, (in:) S. Grucza, M. Płużyczka, P. Soluch (eds), Widziane inaczej. Z polskich badań eyetrackingowych, Studi@ Naukowe 20, pp. 19–67. [see] 

 (2013)

Grucza, S./ Płużyczka, M./ Zając, J. (ed.) (2013): Translation Studies and Eye-Tracking Analysis (Warschauer Studien zur Germanistik und Angewandten Linguistik), Peter Lang Verlag, Frankfurt/M.

Grucza, S./ Płużyczka, M./ Zając, J. (2013), Eye tracking supported translation studies at the University of Warsaw (instead of introduction), (in:) S. Grucza, M. Płużyczka, J. Zając (ed.), Translation Studies and Eye-Tracking Analysis (= Warschauer Studien zur Germanistik und Angewandten Linguistik). Peter Lang Verlag, Frankfurt/M., pp. 7–14.

Grucza, S. (2013), Heat maps, gaze plots … and what next? The access to translation competences and translation processes, (in:) S. Grucza, M. Płużyczka, J. Zając (ed.), Translation Studies and Eye-Tracking Analysis (= Warschauer Studien zur Germanistik und Angewandten Linguistik). Peter Lang Verlag, Frankfurt/M., pp. 15–31.       

Grucza, S. (2013), The Investigation of Translation Competences and Translation Processes, (in:) „Vestnik MGLU/ Вестник Московского государственного лингвистического университета". [see]

Grucza, S. (2013), Probleme? Nichts weiter als dornige Chancen. Zu Methoden der Eye-Tracking-Translatorik, (in:) Studia Translatorica 4.

Grucza, S. (2013), Die Augen reden mächtiger als die Lippen. Eye-Tracking-Einblicke in die Sprache, „Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten" 2. pp. 189–202. [see]

Płużyczka, M. (2013), Eye-Tracking research into sight translation processes, (in:) S. Grucza, M. Płużyczka, J. Zając (ed.), Translation Studies and Eye-Tracking Analysis (Warschauer Studien zur Germanistik und Angewandten Linguistik). Peter Lang Verlag, Frankfurt/M., pp. 105–138.

Płużyczka, M. (2013), Eye-tracking Support of Translation Processes Analysis, „Vestnik MGLU/ Вестник Московского государственного лингвистического университета", pp. 127–137. [see]

Płużycka, M. (2013), Eye-Tracking Supported Research Into Sight Translation. Lapsological Conclusions (in:) Translation Studies and Eye-Tracking Analysis (Warschauer Studien zur Germanistik und Angewandten Linguistik). Peter Lang Verlag, Frankfurt/M, pp. 105–138. 

Zając, J. (2013), Eye-Tracking Research of Business E-mail Reception, (in:) S. Grucza, M. Płużyczka, J. Zając (ed.), Translation Studies and Eye-Tracking Analysis (Warschauer Studien zur Germanistik und Angewandten Linguistik). Peter Lang Verlag, Frankfurt/M., pp. 185–208.

Zwierzchoń-Grabowska, E. (2013), Eye-tracking support in translation studies, (in:) S. Grucza, M. Płużyczka, J. Zając (ed.), Translation Studies and Eye-Tracking Analysis (Warschauer Studien zur Germanistik und Angewandten Linguistik). Peter Lang Verlag, Frankfurt/M., pp. 67–84.

 (2012)

Płużyczka, M. (2012), Na co patrzy, a co widzi tłumacz a vista? Translatoryczne możliwości poznawcze okulografii,  „Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik" 5, pp. 66–77. [see pdf]

Płużyczka, M. (2012), Okulograficzne spojrzenie na trudności translacyjne, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyka i dydaktyką przekładu" 8, pp. 59–71. [see]

Płużyczka, M. (2012), Translatoryczne analizy okulograficzne a translodydaktyka, talk at the conference Imago Mundi "Tłumaczenie w XXI wieku. Teoria - kształcenie - praktyka" (on 24th Nov. 2012).

 (2011)

Grucza, S. (2011), Lingwistyka antropocentryczna a badania okulograficzne, „Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik" 4, pp. 149–162 [see pdf]

Hryniuk, K. (2011), Okulograficzne wsparcie badań nad procesem czytania, „Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik" 4, pp. 191–198.

Plewa, E. (2011), Okulograficzne wsparcie badań nad procesem tłumaczenia audiowizualnego, „Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik" 4, pp. 211–220.

Płużyczka, M. (2011), Okulograficzne wsparcie badań nad procesem tłumaczenia a vista, „Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik" 4, pp. 181–189 [see pdf]

Płużyczka, M. (2011), Eye-Tracking-Analysen in der Translatorik. Zum Stand der Forschung, „Kwartalnik Neofilologiczny", pp. 473–484.

Płużyczka, M. (2011), Wybrane trudności translacyjne a proces translodydaktyczny (in:) S. Piotrowski (ed.), O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych. Werset: Lublin, pp. 88–97. 

Zwierzchoń-Grabowska, E. (2011), Okulograficzne wsparcie badań nad tłumaczeniem pisemnym, „Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik" 4, pp. 99–210 [see pdf]