6th Polish Eye Tracking Conference 14–15 czerwca 2018 r. 
(Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski)